Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này được lập bởi các bên tham gia là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu SVA (gọi tắt là SVA) và Quý khách.

Điều 1: Tổng quan

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này ("Thỏa thuận") được lập bởi các bên tham gia là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu SVA (gọi tắt là SVA) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng website cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.

Cho dù Quý khách chỉ đơn giản là duyệt hay sử dụng website này hay mua các Dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Những đơn hàng đăng ký online sau khi SVA nhận chuyển khoản và tiến hành triển khai đơn hàng, khách hàng cần phải bổ sung đầy đủ thông tin cá nhân. Nếu khách hàng không bổ sung đầy đủ thông tin thì SVA không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hay thất lạc hàng hóa do sai lệch thông tin.

Với quyết định riêng và tuyệt đối của mình, SVA có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách cũng như các điểm nhất trí đi kèm vào bất cứ lúc nào, những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng lên website này. Việc Quý khách sử dụng website này hay các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối. Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website này.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

"SVA", "Chúng tôi", "Bên B": Là Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu SVA

"Bạn", "Quý khách", "Khách hàng", "Người sử dụng", "Bên A": Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của khách hàng (Bên A)

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ, mua sản phẩm của bên B thì bên A có trách nhiệm sau: 

- Bên A có trách nhiệm hoàn thiện cập nhật đầy đủ thông tin theo yêu cầu, đảm bảo các thông tin này chính xác tuyệt đối.

- Thanh toán đầy đủ các đơn hàng sau khi đặt hàng hoặc nhận hàng.

- Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào dịch vụ đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dịch vụ này. 

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của SVA (Bên B)

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ và mua sản phẩm của bên B thì bên B sẽ đảm bảo:

- Thực hiện đơn hàng và đáp ứng dịch vụ trong vòng 24h, kể từ khi nhận đơn hàng.

- Đổi trả hàng trong 30 ngày nếu hàng hóa sai sót do lỗi nhà sản xuất.

- Có quyền từ chối thực hiện đơn hàng nếu nhận thấy thông tin khách hàng không cụ thể, chính xác.

Điều 5: Quy định về bảo mật thông tin

Quy định về bảo mật thông tin: Click để xem tại đây.